Hội Chống hàng giả


Hội Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu TP Hà Nội tổ chức Lễ kết nạp hội viên mới

Tại buổi kết nạp ông Nguyễn Ngọc Khoa Chủ tich Hội, đã nói rất kỹ về chức năng nhiệm vụ của Hội, trách nhiệm của Hội đối với hội viên và trách nhiệm của hội viên đối với Hội.
IMG_20180502_164108.jpg
Đại diện Công ty  TNHH Dược  Phẩm Hoa Linh nhận quyết định Hội viên  của chủ tịch Nguyễn Ngọc Khoa

Lãnh đạo các doanh nghiệp được kết nạp vào Hội đã phát biểu cảm tưởng của mình là rất vinh dự được tham gia vào Hội, từ nay họ có thêm những điều kiện thuận lơi mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình theo tinh thần kinh doanh đúng pháp luật, phát triển bền vững. 
Đại diện các doanh nghiệp hứa sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình cùng chung sức xây dựng Hội lớn mạnh, cùng nhau góp phần vào công cuộc phòng ngừa đấu tranh tệ nạn sản xuất buôn bán hàng giả nhằm tạo thị trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp và người tiêu dùng.

052018.jpg
 Ông Nguyễn Tiến Tân chụp ảnh lưu niệm cùng Ban lãnh đạo

IMG_20180502_221248.jpg
ông Nguyễn Trung Kiên.( áo vest đen đứng thứ 2)  tại lễ kết nạp hội viên cùng ban lãnh đạo Hội
http://hanghoathuonghieuhn.vn/tin-hatap/hoi-chong-hang-gia-va-bao-ve-thuong-hieu-tp-ha-noi-to-chuc-le-ket-nap-hoi-vien-moi/144-715-1686.aspx