Tổ chức Hội thảo với chủ đề “Quyền được an toàn của người tiêu dùng”


  • Tổ chức Hội thảo với chủ đề “Quyền được an toàn của người tiêu dùng” vào lúc 8h00 ngày 18 tháng 3 năm 2016 tại Khách sạn Viễn Đông  số 275A Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP, Hồ Chí Minh (phối hợp với Cục Quản lý cạnh tranh - bộ Công Thương,  Tổ chức hợp tác quốc tế Nhật bản (Jica), Sở Y tế thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Thành phố). Tại hội thảo, các diễn giả tập trung trình bày và phân tích thực trạng công tác bảo vệ người tiêu dùng  của Việt Nam nói chung và thành phố nói riêng; trong đó tập trung nhấn mạnh đến Quyền an toàn của người tiêu dùng.