Tổ chức lễ mít tinh phát động chương trình “Quyền được an toàn của người tiêu dùng”


Tổ chức lễ mít tinh phát động chương trình “Quyền được an toàn của người tiêu dùng” và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ vể việc lấy ngày 15 tháng 3 hàng năm là Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam; công bố chương trình “Hành động vì quyền lợi người tiêu dùng” trên địa bàn thành phố...

Sự kiện diễn ra vào lúc 9h00 ngày 29 tháng 3 năm 2016 tại Nhà hát Bến Thành, đường Mạc Đĩnh Chi, quận 1, TP, Hồ Chí Minh