LUẬT BẢO VỆ QUYỀN NGƯỜI TIÊU DÙNG

Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Bảo vệ người tiêu dùng đang là một trong những vấn đề được xã hội quan tâm nhất hiện nay bởi thực trạng quyền và lợi ích người tiêu dùng bị xâm phạm đang diễn ra khá phổ biến. Dù các cơ quan chức năng vẫn đang thúc đẩy tiến hành những công tác cần thiết nhằm hỗ trợ người tiêu dùng một cách tốt nhất nhưng thực trạng này cũng không hề giảm đi. Hơn nữa, chính người tiêu dùng cũng dường như bế tắc, không tự bảo vệ được mình bởi không nắm rõ được quyền, nghĩa vụ của mình hay khi gặp răc rối khi mua sắm thì kêu với ai và khiếu nại ở đâu nên càng dễ để doanh nghiệp lợi dụng thực hiện những hành vi bất hợp pháp.

Chính từ nhu cầu và thực tiễn đó, Luật Bảo vệ quyền lợi Người tiêu dùng được thông qua tại kỳ họp thứ Tám, kỳ họp Quốc hội thứ XII, sẽ là bước ngoặt lớn để xã hội hóa công tác bảo vệ người tiêu dùng. Luật có hiệu lực từ ngày 01/07/2011 và sẽ là công cụ thực sự mạnh mẽ và cần thiết đối với người tiêu dùng trong bối cảnh nền kinh tế thị trường hiện nay, tạo tâm lý yên tâm khi trao đổi, mua bán trên thị trường.

Để tìm hiểu thêm về Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vui lòng dowload:

Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59

Nghị định 99 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo vệ quyền lợi

Nghị định này quy định về bảo vệ người tiêu dùng trong giao dịch với cá nhân hoạt động thương mại độc lập, thường xuyên không phải đăng ký kinh doanh; hợp đồng giao kết với người tiêu dùng và điều kiện giao dịch chung; giải quyết yêu cầu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tổ chức xã hội tham gia hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tổ chức hòa giải các tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh và quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nghị định này áp dụng đối với người tiêu dùng; tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên lãnh thổ Việt Nam.

Để tìm hiểu về nội dung nghị đinh vui lòng download: Nghị định 99