Quyền và trách nhiệm của Doanh nghiệp

 

QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ
DOANH NGHIỆP THAM GIA “THÁNG VÌ QUYỀN NGƯỜI TIÊU DÙNG”

(Từ ngày 01/3 đến ngày 31/3/2016)

1. Quyền lợi của doanh nghiệp tham gia “Tháng vì Quyền người tiêu dùng”:
– Điểm bán hàng của doanh nghiệp được Ban tổ chức lựa chọn là Điểm bán hàng vì người tiêu dùng.
– Được phát dấu hiệu nhận biết Điểm bán hàng vì người tiêu dùng để treo tại địa điểm kinh doanh của đơn vị.
– Được Tổng đài 04.1081 hỗ trợ giải đáp thông tin của doanh nghiệp khi khách hàng có nhu cầu được tư vấn trực tiếp về các chương trình tri ân, chăm sóc khách hàng trong “Tháng vì Quyền người tiêu dùng”.
– Được truyền thông điểm bán hàng trên các phương tiện báo chí, truyền hình, cẩm nang vì người tiêu dùng.
– Được đăng bài PR về chương trình tri ân cho người tiêu dùng trong “Tháng vì Quyền người tiêu dùng” trên website của chương trình (nếu gửi thông tin bài PR trước 24/2/2016).
– Được tuyên truyền cùng chương trình trên fanpage Hành động vì quyền người tiêu dùng.

2. Trách nhiệm của doanh nghiệp tham gia trong “Tháng vì Quyền người tiêu dùng”:
– Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức khi tham gia “Tháng vì Quyền người tiêu dùng”.
– Phối hợp với Ban tổ chức trong các hoạt động truyền thông liên quan đến doanh nghiệp. Trong tháng 3/2016 cung cấp thông tin về hoạt động của doanh nghiệp khi Ban tổ chức có thông báo để phục vụ công tác tuyên truyền.
– Thực hiện đúng Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đặc biệt đảm bảo 8 quyền của Người tiêu dùng khi người tiêu dùng mua sắm tại Điểm bán hàng vì người tiêu dùng.
– Niêm yết các chương trình vì người tiêu dùng trước điểm bán hàng của doanh nghiệp trong “Tháng vì Quyền người tiêu dùng”.
– Hàng hóa, dịch vụ kinh doanh trong tháng phải được niêm yết rõ giá cả, nguồn gốc xuất xứ và phải đảm bảo chất lượng như tiêu chuẩn đã niêm yết.
– Tổ chức các chương trình đặc biệt vì quyền lợi của người tiêu dùng trong tháng như: tăng thời gian bảo hành, hỗ trợ sửa chữa, bảo trì miễn phí các sản phẩm đã hết thời hạn bảo hành, tặng các gói dịch vụ gia tăng và các chương trình chăm sóc
khách hàng khác,…
– Tuân thủ đúng quy định của pháp luật về hoạt động khuyến mại (Luật Thương mại, Nghị định 37/2006/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 07/2007/
TTLT-BTM-BTC ngày 6/7/2007 của liên Bộ Thương mại – Tài chính và các văn bản liên quan) tại địa điểm diễn ra hoạt động.
– Ký cam kết với Ban tổ chức theo mẫu quy định.
– Treo bạt thả in dấu hiệu nhận biết doanh nghiệp tham gia “Tháng vì Quyền người tiêu dùng” tại địa điểm kinh doanh của đơn vị theo đúng quy định của Ban tổ chức.
– Tổ chức và duy trì Bộ phận tư vấn trực tiếp cho khách hàng tại 1 khu vực riêng tại địa điểm tham gia “Tháng vì Quyền người tiêu dùng” trong suốt tháng.
– Tổ chức chương trình hoạt náo theo nội dung của chương trình tại điểm tổ chức “Tháng vì Quyền người tiêu dùng” theo đúng quy định của pháp luật.
– Thực hiện văn minh thương mại, không kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng.
– Khi kết thúc chương trình, trong vòng 05 ngày, các doanh nghiệp, đơn vị tham gia phải gửi báo cáo kết quả về Sở Công thương để tổng hợp báo cáo tổng kết.