SỰ KIỆN CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2016

Tp.HCM tổ chức Mít- tinh


Tp.HCM tổ chức Mít- tinh
Tp.HCM tổ chức Mít- tinh hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam
Xem thêm

Tổ chức lễ mít tinh phát động chương trình “Quyền được an toàn của người tiêu dùng”


Tổ chức lễ mít tinh phát động chương trình “Quyền được an toàn của người tiêu dùng”
Thủ tướng Chính Phủ quyết định Ngày 15 tháng 3 hàng năm là Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam
Xem thêm

Tổ chức “Tháng hành động về quyền được an toàn của người tiêu dùng” trong tháng 3 năm 2016


Tổ chức “Tháng hành động về quyền được an toàn của người tiêu dùng” trong tháng 3 năm 2016
Tổng đài hỗ trợ giải đáp thắc mắc của người tiêu dùng (08)1081 
Xem thêm

Tổ chức Hội thảo với chủ đề “Quyền được an toàn của người tiêu dùng”


Tổ chức Hội thảo với chủ đề “Quyền được an toàn của người tiêu dùng”
Hội thảo với chủ đề “Quyền được an toàn của người tiêu dùng” vào lúc 8h00 ngày 18 tháng 3 năm 2016 
Xem thêm