SỰ KIỆN NĂM TRƯỚC

Các sự kiện chính chương trình năm 2015


Các sự kiện chính chương trình năm 2015
Thông điệp: Người tiêu dùng hãy lên tiếng
1. Lễ mít tinh hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Thế giới 15/3
Xem thêm

Phóng sự chương trình hành động vì quyền người tiêu dùng 2015 P1


Phóng sự chương trình hành động vì quyền người tiêu dùng 2015 P1
Phóng sự chương trình hành động vì quyền người tiêu dùng năm 2015 – phần 1
Xem thêm

Phóng sự chương trình hành động vì quyền người tiêu dùng 2015 P


Phóng sự chương trình hành động vì quyền người tiêu dùng 2015 P
Phóng sự chương trình hành động vì quyền người tiêu dùng năm 2015 – phần 2
Xem thêm