Quy trình Hướng dẫn tìm hiểu Luật & Hỗ trợ bảo vệ quyền lợi qua tổng đài 08.1081


Giải đáp thông tin về Luật bảo vệ người tiêu dùng và tư vấn cụ thể 08 quyền của người tiêu dùng:

  • Bước 1: Tổng Đài 08.1081 được tập huấn và cập nhật thông tin về Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và 08 Quyền của người tiêu dùng thông qua Hội bảo vệ Quyền lợi Người tiêu dùng Tp.HCM
  • Bước 2: Người tiêu dùng gọi điện đến Tổng đài 08.1081, Điện thoại viên tiếp nhận thông tin và giải đáp về Luật và 08 quyền theo yêu cầu của người tiêu dùng căn cứ trên tài liệu về Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và 08 quyền của người tiêu dùng.

 Tư vấn giải quyết khiếu nại và hỗ trợ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng:

  • Bước 1: Tiếp nhận thông tin khiếu nại của người tiêu dùng và tư vấn những thông tin người tiêu dùng cần chuẩn bị để thực hiện khiếu nại.
  • Bước 2: Kiểm tra các thông tin của người tiêu dùng cung cấp có đầy đủ thông tin để thực hiện khiếu nại hay không và tư vấn cho người tiêu dùng trong trường hợp chưa đầy đủ thông tin.
  • Bước 3: Tổng đài 08.1081 kết nối đến doanh nghiệp để doanh nghiệp trực tiếp giải quyết khiếu nại với người tiêu dùng.
  • Bước 4: Trong trường hợp doanh nghiệp không giải quyết thỏa đáng hoặc người tiêu dùng không hài lòng với cách giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp, Tổng đài 08.1081 sẽ kết nối người tiêu dùng đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết tận gốc khiếu nại cho người tiêu dùng.
  • Bước 5: Tổng đài 08.1081 liên lạc với người tiêu dùng và doanh nghiệp để rút kinh nghiệm sự việc, đồng thời tổng kết báo cáo Sở Công Thương.